กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/770
ชื่อเรื่อง: การผลิตปุ๋ยหมักในเข่ง ตะกร้าหรือวงตาข่ายไม่พลิกกลับกอง (2 เดือน)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
คำสำคัญ: ปุ๋ยหมัก
การผลิตปุ๋ยหมัก
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ: ที่ต้องการใช้ปุ๋ยไม่มากนัก ไม่เกิน 100-150 กิโลกรัม / มีพื้นที่ไม่มากนัก หรือ ต้องการกระจายกองปุ๋ยเป็นจุด ให้ทั่วพื้นที่สะดวกในใช้/การขนปุ๋ย / สะดวกในการดูแล ป้องกันสัตว์เลี้ยงคุ้ยเขี่ยกองปุ๋ย
รายละเอียด: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/770
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Social Engagement: Documention / Brochure / Leaflet

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
fertilizer.pdf460.57 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น