Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2004รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม กรณีศึกษา : กล้วยเล็บมือนางอบกรอบปรุงรส ชื่อกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรบ้านท่ามะปริง เลขที่ 13 หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรทองละเอียด, สมนึก; เรืองวัชรินทร์, อุราภรณ์
2004รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกอบอาหารและเครื่องดื่ม กรณีศึกษา : กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง ชื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง เลขที่ 256 หมู่ที่ 3 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรทองละเอียด,  สมนึก; เรืองวัชรินทร์, อุราภรณ์
2004รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม กรณีศึกษา : กะปิ ชื่อกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรบ้านในเพลา เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชทองละเอียด, สมนึก; เรืองวัชรินทร์, อุราภรณ์