Browsing by Author หลุ่งหม่าน, พัชรี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2014การบริโภคหอยนางรมของบรรพชนชาวสุราษฎร์ธานีวงศ์ชูพันธ์, รัตนา; หลุ่งหม่าน, พัชรี; อภิรัตนานุสรณ์, สุภาพร; แสงเสน่ห์, แน่งน้อย
2015การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจากลองกองแก้วรักษา, จีรนันท์ กล่อมนรา; หลุ่งหม่าน, พัชรี; กรรมารางกูร, ศักดิ์ชัย; เรืองจรัส, ชวนพิศ; รอดศรีนาค, จรัญ
2016การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแอคติโนมัยซีส และสาหร่ายขนาดเล็กในป่าต้นน้าป่าน้าราด อาเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลุ่งหม่าน, พัชรี; สุธรรม, ภมรรัตน์; แก้วรักษา, จีรนันท์ กล่อมนรา; เรืองจรัส, ชวนพิศ; เจียรพันธุ์, มิติ; ชัยสาร, วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล
2015การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแอคติโนมัยซีส และสาหร่ายขนาดเล็กในป่าต้นน้ำป่าน้าราด อาเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลุ่งหม่าน, พัชรี; สุธรรม, ภมรรัตน์; กล่อมนรา แก้วรักษา, จีรนันท์; เรืองจรัส, ชวนพิศ; เจียรพันธุ์, มิติ; จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร, วีณา